אודות הרב

האם הרב עקיבא עורך שתי חופות בערב?

בשום אופן לא. התאריך משוריין עבורכם בלבד.