כמה זמן לפני החתונה צריך להירשם ברבנות?

 על בני הזוג להופיע בפני רושם הנישואין מינימום 45 יום ולא יותר משלושה חדשים לפני החתונה. אבל אין מניעה שירשמו אתכם גם אחרי.

מהי תעודת רווקות ?

במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום הרישום לנישואין, עליו להמציא תעודת רווקות מלשכת רישום הנישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו. במידה ואחד מבני הזוג הינו תושב חוץ, עליו להמציא תעודת רווקות מהרבנות שבמקום מגוריו.

מה להביא לצורך קבלת תעודת רווקות?

  • תעודת זהות מלאה ועדכנית כולל הספח.

  • שתי תמונות פספורט.

  • תעודת נישואין או כתובה מקורית של ההורים.

  • תשלום אגרה בסך 135 ₪.

  • שני עדים יהודיים שאינם קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו שהנכם רווקים או פנויים.