מוהלים | מוהלים מומלצים | מוהלים מוסמכים בעבודת המילה

מהי ההכשרה הנדרשת כדי להיכלל ברשימת מוהלים?

מוהלים חייבים לעבור הכשרה מיוחדת כדי לקבל רישיון למול. ההסמכה ניתנת מוועדה משותפת של משרד הבריאות והרבנות הראשית לישראל. ההכשרה כוללת לימוד תיאורטי ולימוד מעשי (התנסות בפועל במלאכת המילה). מוהלים נדרשים לעבור מבחן בפני הוועדה אשר כולל הלכות מילה והיבטים רפואיים שונים לגבי מילה. בנוסף, מוהלים נדרשים לעבור הכשרה מעשית וכן לבצע ברית מילה בפני נציג מהוועדה שיאשר את כשירותם של המוהלים בדבר יכולתם למול.

נוסף לכך, מוהלים צריכים להציג אישור רופא בדבר כשירותם לבצע בריתות מילה. לדוגמה: שלילת בעיות רעד בידיים.

על מוהלים לעבור גם בחינה רפואית מעמיקה בפני רופאים בכירים. אם עברו בחינה זו, יקבלו תעודת מוהל מוסמך ויופיעו ברשימת הרבנות הראשית של מוהלים מוסמכים. רק לאחר עשר שנות מילה יוכלו מוהלים מוסמכים להשתלם לקראת היותם מוהלים מומחים.

הוועדה לפיקוח על מוהלים מקיימת מידי פעם כנסים והשתלמויות עבור מוהלים מוסמכים, חידוש ורענון נהלים, חידושים רפואיים וכד'.

 

מוהלים | מוהלים מוסמכים | מוהלים מומלצים
מוהל בטקס ברית מילה

 

 

לדף הראשי – מוהל מוסמך לברית מילה רפואית הלכתית

Call Now Button