• תעודת זהות מלאה ועדכנית כולל הספח.

  • שתי תמונות פספורט.

  • תעודת נישואין או כתובה מקורית של ההורים.

  • תשלום אגרה בסך 135 ₪.

  • שני עדים יהודיים שאינם קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו שהנכם רווקים או פנויים.

Call Now Button