הכתובה היא מסמך המפרט את התחייבות הבעל כלפי אשתו בימי נישואיהם או לאחר הפסקתם עקב גירושין או מות הבעל.

הכתובה הינה מעין פוליסת ביטוח חיים של האישה, שבה מפורטות כל ההתחייבויות שהבעל מקבל על עצמו כלפי אשתו.

מטרת הכתובה:

כדי למנוע גירושין פזיזים ברגעי משבר בחיי הנישואין, כפי שמבטאים זאת חז"ל: "כדי שלא תהא האישה קלה בעיניו להוציאה", מאחר שעל המגרש את אשתו לשלם לה את סכום הכתובה.

וכדי להבטיח את זכויותיה של האישה, במקרה שהבעל יגרש אותה או ימות.

מלבד ההתחייבות במקרה של פרידה, הכתובה מציינת גם את חובות האיש כלפי אשתו במהלך הנישואין: לכבדה, להוקירה, לדאוג למזונותיה, לפרנסתה, לבגדיה ולחיות עמה חיי אישות.

בנוסף לכך הוא מתחייב לתת סכום מסוים במקרה שיחליטו בני הזוג להתגרש, ובכך מבטיח לאישה את הבסיס הכלכלי לצעדיה הראשונים בדרכה העצמאית.  רצוי לנקוב בסכום סביר, כזה שאפשר לעמוד בו . החתן מתחייב שהסכום הנקוב יהא עומד לרשות האישה,  וממנו יהא לה עתיד מבוסס גם אם הוא אישית לא ידאג עוד לפרנסה.

הכתובה נחתמת במועד הנישואין, ונקראת מתחת לחופה, לאחר ענידת הטבעת ולפני ברכות הנישואין. כיוון שאסור לשהות אפילו שעה קלה עם האישה ללא שתהיה בידה כתובה, המבטיחה את זכויותיה. שני עדים כשרים על פי ההלכה חותמים על שטר הכתובה לפני טקס החופה, ומקנים לה בכך תוקף הלכתי וחוקי.

את המחויבות קונים מן החתן בקניין סודר ובתקיעת כף (בעדות המזרח).

הקניין נותן תוקף לקידושין ומבטיח שהמחויבות של החתן לא תהיה ערטילאית בלבד.

הרב נותן לחתן את קניין הסודר שלו (מטפחת או חפץ) והחתן מגביה אותו.

הקניין מסמל כאילו מחליפים את החפץ הנמכר בסודר, ועם קבלת הסודר עובר החפץ מרשות המוכר לרשות הקונה. כך מוכר החתן את התחייבותו בכתובה לכלה, וליתר תוקף מוסיף את חתימתו.

מה עושים עם הכתובה לאחר החתונה?

לאחר מסירת הכתובה, מפקידה אותה הכלה אצל אמה עד לאחר טקס הכלולות. בהגיעה לביתה עליה להטמין את הכתובה במקום שמור שלא תאבד, וחובת השמירה מוטלת עליה. על פי תקנת חז"ל, אסור לבני הזוג לשהות יחד בלא כתובה. במקרה שהכתובה אבדה, עליהם לכתוב כתובה אחרת הנקראת כתובה דאירכסא (כתובה שאבדה). למעשה, כיום בעת החופה כותבים עותק של הכתובה הנשמר במשרדי הרבנות, למקרה שתאבד הכתובה המקורית.

בקרב עדות שונות השתרש מנהג שהכלה מפקידה את הכתובה בבית אביה על מנת שיגן על הכתובה מפני הבעל, במקרה שהיחסים ידרדרו. ואולם, מבחינה הלכתית אין בכך חובה.

לתיאום חתונה יהודית עם הרב עקיבא, רב מזמר לחתונה,

צרו קשר: 050-4680100

 

 

על הכתובה חותמים עורך חופה וקידושין ועדי הנישואין
הכתובה עליה חתומים הרב עורך חופה וקידושין והעדים

 

לדף הראשי – רב מזמר לחתונה יהודית

Call Now Button