ברית המילה היא מצווה חשובה מהתורה ולכן כל מי שמוזמן לטקס ברית מילה יעשה כל מאמץ להשתתף בשמחה זו. אולם, מאחר והברית היא מצווה יש להיזהר שלא לגרום למוזמנים תקלה ע"י שמזמינים אותם להשתתף במצווה והם לא מגיעים, ייתכן שהסיבה מאוד מוצדקת, אך בכל זאת יש בכך בעיה, ולכן ע"פ ההלכה יש לסגנן את נוסח הזמנה לברית בצורה שאינה מחייבת את הצד השני להגיע אלא רק מיידעת אותו על קיום ברית המילה, והוא יבחר אם יכול להגיע אם לאו. כך לא גרמנו לו להימנע ממצווה שהזדמנה לידיו.

בהתאם לזאת נוסח הזמנה לברית הראוי והנכון ע"פ ההלכה הוא "הרינו להודיעכם על הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה של בנינו היקר" ולא בנוסח הזמנה לברית המוכר "הנכם מוזמנים לטקס ברית מילה של בנינו היקר וכו'"

דוגמא לנוסח הזמנה לברית:

"בסימן טוב בן בא לנו, בימיו יבוא הגואל"

בעזרת ה' יתברך נכניס את בננו בבריתו של אברהם אבינו ביום ___ בביהכנ"ס /באולמי _____

הברית תתקיים אי"ה בשעה ___ ולאחריה תיערך סעודת מצוה.

ההורים פלוני ופלונית

נוסח הזמנה לברית הנכון והראוי אינו מחייב את האורחים
נוסח הזמנה לברית הנכון והראוי אינו מחייב את האורחים

לדף הראשי – מוהל מוסמך לברית מילה כהלכה

Call Now Button