מנהג ישראל להציב באולם שבו נערכת ברית המילה כיסא מיוחד שעליו מניחים את התינוק בשעת הברית .

כיסא זה מכונה: "כיסאו של אליהו הנביא", שניקרא :"מלאך הברית" ע"ש הפסוק במלאכי [ג, א] :"ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא".

מה לאליהו הנביא ולברית מילה, ומדוע נקרא הכיסא כך?

חז"ל מספרים שאליהו הנביא קטרג על עם ישראל בימי אחאב ואיזבל המלכה. אליהו התרגז על העם החוטא שהאמין בנביאי הבעל ואמר לקב"ה: "כי עזבו בריתך בני ישראל" (מלכים א, י"ט, י). אליהו נרדף ע"י איזבל שרצתה במותו, ולכן הוא ברח למדבר חורב ושם נטמן במערה. למרות שדברי הקטרוג שלו היו צודקים, עצם אמירתם עוררה את תגובת הקב"ה באומרו: "אליהו, חייך שאני פוקד עליך לבוא ולהתייצב בכל מקום ובכל שעה, בו עתיד עם ישראל לכרות עמי ברית במסירות נפש, ותראה במו עיניך שהם לא עזבו את בריתי, ושהם שומרים לי אמונים לדורי דורות".

אליהו הנביא לא מת ,הוא חי וקיים. הוא מבקר בבתי ישראל בליל הסדר, והוא עד בלתי ניראה ונוטל חלק בכל ברית מילה המתקיימת בעם ישראל, ומהווה חידוש הברית בין העם לבורא עולם.

בהתאם לכך אנו מכינים מקום לאליהו הנביא , והמוהל מכריז בתחילת טקס ברית המילה: "זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב".

אנו יודעים בבטחה כי הוא יבוא ויעיד שאנו עם שומר אמונים, עם שומר ברית לנצח.

לתיאום ברית עם המוהל עקיבא, צלצלו: 050-4680100

 

טקס ברית מילה עם הרב עקיבא
הקידוש בטקס ברית המילה

 

לחזרה לדף הראשי – מוהל מוסמך לברית הלכתית רפואית

Call Now Button