למה עושים ברית מילה?

 עם ישראל לדורותיו קיבל את מצות ברית המילה בשמחה. דורות רבים עברו ומצווה זו שמרה על תוקפה גם בזמנים קשים שונים, שבהם מלאה ההיסטוריה של העם היהודי. מצווה זו נשמרה ונעשתה בסתר ובגלוי, במסירות נפש אדירה. לא אויב ושונא, לא קושי ומצוק ולא פחד וחוסר אמצעים עמדו בדרכה של מצווה חשובה זו.

לאחרונה, קמו רבים המבקשים להקל על קיומה של המצווה בדרכים שונות כמו: ביצוע ברית מילה בהרדמה, פניה למוהל רופא, נתינת תרופות שונות להקלה על כאב החיתוך וכד'. אין אנו באים לשלול את כל הדברים הללו, ובוודאי שניתן להשתמש בהתפתחות הרפואה לצרכינו, אך עם זאת אנו רוצים לחזק את חשיבותה של מצוות המילה בבחינת "לחזק ידיים רפות וברכיים כושלות לאמץ", וגם את המחוזקים לחזק.

 

מצוות המילה מכונה בפי חז"ל "פאר כל המצוות", ואכן יש בה מעלות מיוחדות שאין במצוות אחרות. מלבד העובדה שברית המילה היא מצוות עשה מהתורה, הרי שמי שעבר עליה ולא קיימה בזמנה (לא בגלל סיבות רפואיות מוצדקות), אין לו תשלומים ועוונו חמור יותר ממי שלא עשה סוכה או לא אכל מצה בפסח.

חשיבותה של מצוות המילה מתבטאת בין היתר בעובדה ההלכתית שברית מילה בזמנה דוחה את שבת החמורה. רק במקרה שהתינוק נולד בשבת בלידה לא טבעית כניתוח קיסרי או במקרה של חולי התינוק, אז ברית המילה נדחית.

התבטאויות שונות מוצאים אנו במקורות המעידים על חשיבותה הרבה של ברית המילה:

"אלמלא היא – לא ברא הקב"ה את עולמו שנאמר: 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי'".  וכן: "שקולה ברית המילה כנגד כל המצוות שבתורה". מסופר במקרא על אברהם אבינו, שלא נקרא שלם עד שלא מל את עצמו. ומובא בפרקי דרבי אליעזר ש"כל איש שמגיש בנו למילה, כאילו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו על גבי המזבח".

בחז"ל מובאות אף סגולות רבות למצוות המילה ככזו שמקנה שלימות ותיקון לאדם, שעל ידה זוכים לנשמה, מקדשת היא את הצאצאים ועל ידה זוכים לקבלת התפילות. ברית המילה מהווה הקדמה הכרחית ללימוד התורה, וכאן המקום לציין שכל גר הבא להתגייר נדרש לקיים ברית מילה בבשרו, וזהו אחד השלבים הראשונים בדרכו ליהדות.

נסיים במה שכתוב בבראשית רבא ש"לעתיד לבוא אברהם יושב על פתח גיהינום, ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד לתוכה", ובנוסף נאמר שבזכות מצוות ברית המילה ניצוליו שלושה מעונשו של גיהינום: אבי הבן ואמו והמוהל.

טקס ברית מילה עם המוהל הרב עקיבא
טקס ברית מילה עם המוהל הרב עקיבא

 למוהל הרב עקיבא התקשרו: 050-4680100.

 

מוהל מוסמך לברית מילה

 

 

 

 

Call Now Button