מבולבלים? אינכם יודעים איך נראה הטקס, מה קודם למה?

הכנו עבורכם מדריך קצר לשלבי החופה!

מהלך החופה פותח בשני שלבים מקדימים:

הכנת שטר הכתובה וכיסוי פני הכלה.

כאשר מגיע החתן לאולם, הרב עורך החופה והקידושין, יושב אתו וממלא את הפרטים בכתובה. על הכתובה צריכים לחתום שני עדים כשרים. עליהם להיות שומרי שבת, שלא תהיה להם שום קרבה משפחתית זה לזה, וכן שלא קיימת קירבה משפחתית לחתן או לכלה. כאשר לא מתקיים אחד מהתנאים האלה, העדים נחשבים פסולים והנישואין לא תופסים מבחינה הלכתית. יש לציין, שעורך החופה והקידושין, רב לחופה, יכול לשמש כאחד העדים. דאגו שלחופה יגיע אדם נוסף העונה על הקריטריונים הנ"ל.

יש לזכור להביא את שטר הכתובה שניתן לכם מהרבנות בה נרשמתם לנישואין. הכתובה ניתנת בנוסחים שונים על פי עדת החתן: ספרדי, אשכנזי או תימני. במידת האפשר יש להעביר את הכתובה לרב המקדש לפני החתונה.

לאחר החתימה על הכתובה ניגש החתן לכסות את פני הכלה בהינומה.

על מה ולמה?

הרב עופר עקיבא עורך חופה לבנה ומזמר לקהל

מנהג זה של כיסוי פני הכלה יש בו כמה טעמים:

כיסוי פני הכלה דומה לכיסוי הפנים בעת אמירת "שמע ישראל". בקריאת שמע אנו מכסים את העיניים להורות על אמונתנו בבורא ועל כך שאנו מתייחדים רק אליו. בדומה לכך, גם החתן והכלה מקבלים על עצמם להיות מיוחדים זה לזה. וכמו שאמר ר' שלמה קרליבך, שכיסוי פני הכלה משמעו שהחתן אומר לכלה: הקשר בינינו הוא הרבה יותר עמוק ואמיתי ממה שנראה בעין.

מנהג זה נעשה גם משום צניעות וכסגולה לבנים, וכן משום שנאמר שאסור לאדם לקדש אישה קודם שיראנה.

בין אם בחרתם שהחופה תלווה בשירה על ידי רב מזמר לחופה ובין אם לאו, הרב כבר ממתין תחת החופה.

הכתובה מוכנה וגם הכלה – קדימה לחופה!

רק אל תשכחו להיכנס ברגל ימין…

לפרטים נוספים צרו קשר: 050-4680100

 

לדף הראשי – רב מזמר לחופה וקידושין

Call Now Button