כשנולד בננו הבכור שמחנו מאוד אך גם חששנו מאוד מהברית. מיד כששוחחנו עם הרב עקיבא  הוא הרגיע ואמר את המילים הנכונות.  הרב הגיע לברית  וביצע אותה במהירות. לא האמנו כמה מהר זה עבר. התינוק היה רגוע לאחר הברית וישן שנת ישרים. הרב נתן לנו את הביטחון שאפשר להתקשר בכל שעה ביממה. הרב עקיבא הגיע לבדוק את התינוק יום לפני הברית וכמובן יום לאחר הברית להורדת התחבושת. תודה רבה ובשמחות, רותי וירון שם טוב.

rutshem305@gmail.com

Call Now Button