בהנחה כי התינוק במצב בריאותי טוב, המוהל יבצע את ברית מילה ביום השמיני. החריגה היחידה היא כאשר הניתוח הקיסרי התרחש בשבת או חג יהודי. במקרה כזה, את הברית נדחה עד יום חול הבא. לכן תינוק שנולד בשבת יעבור ברית מילה המבוצעת על ידי מוהל ביום ראשון, שהוא היום התשיעי.

Call Now Button