בהתאם למסורת היהודית, יום מתחיל בערב היום הקודם, ולכן תינוק שנולד לפני שקיעת החמה נחשב כאילו נולד באותו יום, ואילו תינוק אשר נולד לאחר השקיעה, ייחשב כאילו נולד ביום המחרת. אם התינוק בריא אז הברית מתבצעת ביום השמיני ללידתו עד השקיעה, למעט תינוק שנולד בניתוח קיסרי שאז הברית נדחית במידה והוא נולד בשבת. אם התינוק חולה, ממתינים כשבוע לאחר הבראתו.

Call Now Button