מהי ברית יצחק?

ברית יצחק הוא שמו של הטקס שנוהגים ברב עדות ישראל לקיים בליל ברית המילה, כלומר לילה לפני ברית המילה.

אצל עדות המזרח מוכר המנהג בשם ברית יצחק או ליל הזוהר. נהוג שמתכנסים בבית התינוק מכרים ידידים ותלמידי חכמים, מוהל ואבי הבן, יחד הם קוראים פרקים נבחרים מתוך ספר הזוהר הקדוש, המקובצים בספר ברית יצחק, והמדברים בשבח ברית המילה ומעשה רבי אבא ובנו ר' יעקב, שהזדמנו לאכסניה אחת ובעל הפונדק ביקש מהם להישאר למחר לברית. הזוהר מספר שבאותו לילה כינס בעל האכסניה את אוהביו ועסקו בדבקות בתורה ולא ישנו כל אותו הלילה.

 אין חובת מניין עשרה אנשים, אך מה טוב שיהיו עשרה למניין שאז שורה השכינה.

אצל עדות אשכנז הוא מוכר בשם  וואכנאכט ("ליל השימורים" ביידיש). לבית הנימול מגיעים המוהל, אבי הבן וחברים, וקוראים תהילים ותפילות. הילדים הקטנים והטף עומדים סמוך למיטת התינוק וקוראים פרק ראשון של קריאת שמע ופסוקי "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים וכו'", פסוקים המסייעים להגנת התינוק.

התימנים (בלדי) לא נהגו מנהג זה של ברית יצחק.

נוהגים גם לשיר ולהדליק נרות בערב זה לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב.

לאחר קריאת הספר ברית יצחק נוהגים להתכבד במיני מגדנות ומברכים.

יש לציין, שגם כאשר הברית נדחית מחמת סיבה רפואית וכד', יש לערוך לימוד זה בליל היום השמיני ללידת התינוק.

נהוג גם שבמהלך הערב מברכת היולדת את ברכת הגומל על שהצילה ה' מהלידה, ואם לא ברכה כאן יכולה לברך בטקס ברית המילה למחרת.

מה טעם המנהג לערוך ברית יצחק?

מטרתו של ליל לימוד התורה הזה הוא להגן על התינוק גם מפני מזיקים וגם מלימוד זה מסוגל לשמירת הילד הרך ולהמשיך לו נשמה קדושה.

מדוע מכונה המנהג ברית יצחק ולא ברית אברהם?

למרות שאברהם אבינו היה הנימול הראשון בהיסטוריה, אין הלילה על שמו, כיוון שאברהם לא נימול בגיל שמונה ימים כמו שמצווה התורה אלא בגיל מבוגר וביום שנצטווה על המצווה קיים אותה. לעומת זאת, יצחק הוא הראשון שנימול בגיל שמונה ימים בדיוק כפי שכתוב בתורה  ולכן הערב נקרא דווקא על שמו ברית יצחק.

 

נוהגים לערוך ברית יצחק ערב לפני טקס ברית המילה
נוהגים לערוך ברית יצחק ערב לפני טקס ברית המילה

 

ברית מילה – כיצד?

Call Now Button