אחד המנהגים הבולטים בכל הנוגע לטקס החופה הוא מנהג "השושבינים". מנהג זה נלמד מפסוק המתאר את בריאת חוה: "ויבן ה' אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם" (בר' ב', כ"ב ) –  אמר ר' ירמיה בן אלעזר מלמד שנעשה הקב"ה שושבין לאדם הראשון.

משמעותה של המילה "שושבין" היא ידיד ואוהב. במקורות אנו מוצאים את השושבינים עומדים לצד החתן והכלה בכל ההכנות ליום הגדול ומשמשים להם מלווים לטקס החופה.

מה הטעם לשושבינים?

החתן והכלה ביום חתונתם דומים למלך ולמלכה. כשם שאלה תמיד מוקפים במלווים ו"שומרי ראש", כך גם החתן והכלה צריכים מלווים, ואין זה ראוי שיצעדו לחופה לבדם.

ליווי החתן והכלה ע"י שושבינים ואורחים נוספים אל החופה מקביל למעמד הר סיני, שם ה' בא לקדש את עם ישראל בקבלת התורה, ויורדים עימו כ"ב אלף רבבות מלאכים.

הדבר הראוי ביותר והמתקבל על הדעת הוא שזוג ההורים הם אלה שילוו את ילדיהם אל החופה. הם אלה שהביאו אותם עד הלום, הם אשר צלחו בעצמם את החיים בצוותא, והם אלה שיאצילו מכוחות אלה לבניהם.

רב ספרדי לחתונה
הרב המזמר בעת חתימת הכתובה לפני טקס חופה וקידושין

באירועים רבים שבהם השתתפתי גם כרב ספרדי לחתונה, שכיחה תופעה חדשה בה מבקש הזוג שכל זוג הורים ילווה את ילדו, כלומר: אבי החתן ואמו ילוו אותו לחופה, ואבי הכלה ואימה יוליכו אותה לחופה. תמוה בעיניי הדבר, שהרי מטרת הנישואין היא איחוד משפחות ולא "ההורים שלי מול ההורים שלך".

אין נכון יותר ממה שמקובל בחתונה היהודית המסורתית, שבה שני האבות מלווים את החתן לחופה ושתי האימהות מלוות את הכלה לחופה. בכך אנו מדגישים את איחוד המשפחות ולא משפחה מול משפחה.

מנהג השושבינים מחנך לכבוד להורים ולמורשתם, ומורה על גודל השעה של החופה כמעמד קבלת התורה. מתוך מעמד קדוש כזה של השראת השכינה ומתוך מסרים של כבוד והערכה, יקום הבית החדש כבניין איתן לתיפארה.

לתיאום חופה עם הרב עקיבא, רב מזמר לחתונה יהודית

התקשרו: 050-4680100

 

לדף הראשי – רב מזמר לחתונה יהודית

 

 

איזורי שירות

רב מזמר במרכזתל אביבירושלים,חולון, ראשון לציון, בת ים, רחובות, יבנה, נס ציונה
רב מזמר בשרון: נתניה, הרצליה,
רב מזמר בדרוםאשדודאשקלון,  באר שבע,

Call Now Button